Наши статьи, рубрики
Реклама
Законодательство | ЗАКОН УКРАИНЫ ОБ ОТПУСКАХ

ЗАКОН УКРАИНЫ ОБ ОТПУСКАХ

Закон об отпусках устанавливает государственные гарантии права на отпуска, определяет условия, длительность и порядок предоставления их работникам для возобновления работоспособности, укрепления здоровья, а также для воспитания детей, удовлетворения собственных жизненно важных потребностей и интересов, всестороннего развития сотрудника.

Розділ I: Загальні положення

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України. 

Стаття 2. Право на відпустки

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі - підприємство).

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. 

Право на відпустки забезпечується:
- гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом; 
- забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки. 

Стаття 4. Види відпусток

Установлюються такі види відпусток:

1) щорічні відпустки:
- основна відпустка (стаття 6 цього Закону); 
- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 цього Закону); 
- додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 цього Закону); 
- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13 , 14 і 15 цього Закону); 

3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону); 

4) соціальні відпустки: 
- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону); 
- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 цього Закону); 
- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону); 

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 2526 цього Закону). 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. 

Задайте вопрос
Абонентское кадровое обслуживание, консультации, обучающие курсы, подбор персонала, домашний персонал,услуги студентам

+79788112958 Ирина Анатольевна | Сайт: mykadri.ftes.info | Email: irina.axmedova.1975@mail.ru

2012 - 2018 год
Управление сайтом Сайт создан Ftes.info счетчик посещений